Sprzęt i Technologia

Prace protetyczne projektujemy komputerowo w systemie CAD/CAM i wykonujemy pełnoceramiczne nadbudowy z tlenku cyrkonu w ciągu 2-3 dni na miejscu w naszej pracowni protetycznej.

Prace protetyczne projektujemy komputerowo w systemie CAD/CAM i wykonujemy pełnoceramiczne nadbudowy z tlenku cyrkonu w ciągu 2-3 dni na miejscu w naszej pracowni protetycznej.

tomograf

Wykonują je wysoko wyspecjalizowani technicy wg trendów nowoczesnej stomatologii. Z wykorzystaniem najbardziej biokompatybilnych dla tkanek człowieka materiałów – porcelany i tytanu.

Utrzymywanie światowego poziomu leczenia wymaga zastosowania najnowszych technologii. Podczas konsultacji wykorzystujemy:

favicon TOMOGRAFIĘ KOMPUTEROWĄ

favicon RADIOWIZJOGRAFIĘ

Pracujemy za pomocą mikroskopu szczególnie podczas leczenia endodontycznego kanałów zębowych. Zabiegi wspomagamy laseroterapią oraz ozonoterapią. Do profesjonalnego oczyszczania zębów szczególnie w przypadkach paradontozy używamy rewolucyjnego systemu VECTOR. Czas leczenia ortodontycznego skracamy o połowę stosując chirurgiczny zabieg kortykotomii, który także wpływa na stabilizację stanu po leczeniu ortodontycznym aparatem stałym.

SystemT-Scan

Jest to komputerowa analiza zwarcia, stosowana u osób z uzębieniem własnym,jak i  również tych zaopatrzonych w uzupełnieniami protetyczne.
Dzięki zrównoważeniu sił zgryzowych zapobiegamy niszczeniu  własnych zębów pacjenta i odbudów protetycznych. Wykorzystanie  tego badania wiąże się z prawidłowym obciążeniem  prac protetycznych osadzonych na implantach.
Bruksizm, poranne bóle mięśniowe,migreny,zmęczenie w czasie żucia pokarmów , kłopoty z przyzębiem, zaniki kości wokół korzeni zębów, niszczenie prac protetycznych, nadmierne ścieranie zębów to te objawy które wskazują na konieczność wykonania badania aparatem T-Scan, zapraszamy.

All-On-4®

W naszej klinice z powodzeniem stosujemy koncepcję leczenia implantoprotetycznego All-On-4®, opracowaną przez dr Paulo Malo (Lizbona, Portugalia). Jest to procedura opracowana specjalnie dla Pacjentów cierpiących z powodu bezzębia. Wprowadzenie 4 implantów w kość żuchwy i szczęki w odpowiednich miejscach i pod odpowiednim kątem pozwala na osadzenie stałego uzupełnienia protetycznego, odtwarzającego pełne łuki zębowe, a tym samym uniknięcie niewygodnych protez ruchomych. All-On-4® pozwala również uniknąć kosztownych i uciążliwych dla Pacjentów zabiegów regeneracji kości. W szczęce zastosowanie długich implantów zygomatycznych pozwala z kolei uniknąć procedur podnoszenia dna zatoki szczękowej, które znacznie wydłużają czas leczenia. All-On-4® umożliwia zaopatrzenie Pacjenta w uzupełnienia protetyczne już w dniu wszczepienia implantów. Dla maksymalnego komfortu Pacjentów zabiegi implantacji wykonujemy również w znieczuleniu ogólnym.

Implanty zygomatyczne

Od 15 lat stosujemy leczenie z wykorzystaniem implantów zygomatycznych. Są to wszczepy zaprojektowane z myślą o Pacjentach, którzy borykają się ze znacznymi zanikami kości wyrostków zębodołowych szczęki, jako skutek przedwczesnej utraty uzębienia. Implanty te, umieszczane w kości jarzmowej, umożliwiają odbudowę protetyczną braków zębowych szczęki z efektem równie dobrym, jak w przypadku konwencjonalnych wszczepów stomatologicznych, jednocześnie pozwalając uniknąć kosztownych i długotrwałych zabiegów regeneracji kości. Dają one możliwość posiadania stałych uzupełnień protetycznych Pacjentom, u których nie byłoby to możliwe przy zastosowaniu wszczepów konwencjonalnych. Dla pełnego komfortu Pacjentów zabiegi wszczepienia implantów zygomatycznych prowadzimy w znieczuleniu ogólnym, w obecności lekarza anestezjologa.

Facebook
Facebook
Facebook
Google Plus
Google Plus
Google Plus