Gwarancje

Na prace wykonane w Centrum Implantologii Stomatologicznej udzielamy gwarancji. Warunkiem jest to, że pacjent będący pod naszą opieką przynajmniej raz w roku podlega kontroli stomatologicznej w naszym gabinecie. Poddaje się zabiegom higieny jamy ustnej i stosuje się do wskazówek lekarza. W uzasadnionych przypadkach kontrola gwarancyjna może być konieczna częściej niż raz do roku. W wyniku pojawienia się jakichkolwiek powikłań związanych z naszym leczeniem prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym lub doktorem Wiesławem Frankowskim.

WARUNKI GWARANCYJNE

favicon IMPLANTY objęte są 5 letnią gwarancją jeśli są podejmowane przez pacjenta kolejne etapy leczenia oraz realizowane wizyty kontrolne i higienizacyjne wyznaczone przez lekarza.

favicon UZUPEŁNIENIA PEŁNOCERAMICZNE (korony, mosty) objęte są 3 letnią gwarancją. Jeżeli istnieją braki zębowe powodujące przeciążenia odbudowy pacjent jest zobowiązany do poprawy warunków zgryzowych w ciągu pół roku. Jeżeli odstąpi od dalszego zaplanowanego leczenia okres gwarancyjny skracany jest do 6 miesięcy. U pacjentów z objawami bruksizmu obowiązuje 2 letni okres gwarancyjny z możliwością przedłużenia przy zastosowaniu szyno terapii.

favicon ODBUDOWY NA METALU ceramiczne czy kompozytowe 3 lata gwarancji w wypadku zgryzu bez rozległych braków zębowych i przeciążeń wynikających ze współistniejącego bruksizmu.

favicon PROTEZY RUCHOME udzielana jest 2 letnia gwarancja. W przypadku znacznych braków zębowych okres jest skracany do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia po ich uzupełnieniu.

favicon WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE objęte są roczną gwarancją, jeśli w ocenie lekarza ząb odbudowywany nie jest nadmiernie przeciążony.

favicon WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE są objęte gwarancją 2 letnią, jeśli odbudowa nie jest nadmiernie ryzykowna np. z powodu zbyt rozległej odbudowy, gdy istnieją wskazania do odbudowy protetycznej.

Jeśli w okresie gwarancyjnym konieczne jest leczenie kanałowe zęba pacjent ponosi koszt tego leczenia, a wypełnienie jest powtarzane w ramach gwarancji.

Nie podlegają gwarancji prace niosące ryzyko przetrwania wykonywane na życzenie pacjenta wbrew zaleceniom lekarza.

Brak gwarancji na korony, odbudowy tymczasowe i protezy natychmiastowe.

UTRATA GWARANCJI NASTĘPUJE W PRZYPADKU:

favicon odstąpienia od planu leczenia, wykonania części pracy, w przypadku korekt wykonanych poza naszym gabinetem,

favicon nie przestrzegania zaleceń lekarza tj wizyt kontrolnych, wizyt higienizacyjnych

favicon zniszczenia zęba leczonego np. złamania na skutek urazu, powikłan wynikających z powodu pogorszenia stanu ogólnego pacjenta np. zmiany diety, stany po chemioterapii.

W przypadku powstania powikłań w wyniku leczenia przeprowadzonego w naszym Centrum, pacjent jest proszony o bezzwłoczny kontakt z nami celem ich zminimalizowania.

Facebook
Facebook
Facebook
Google Plus
Google Plus
Google Plus