Diagnostyka radiologiczna

W Centrum Implantologii Stomatologicznej dysponujemy najwyższej klasy aparatami diagnostycznymi. Jest to niezbędny warunek do utrzymania światowego poziomu leczenia. Sprzęt najnowszej generacji jest bezpieczny dla pacjenta. Lekarzowi pozwala to prawidłowo ocenić  warunki w celu planowania leczenia.

TOMOGRAF KOMPUTEROWY GENDEX

To system obrazowania trójwymiarowego metodą CBCT. Jest to najnowszej generacji aparat rentgenowski przeznaczony do obrazowania twarzoczaszki. Łączy on w sobie dwa urządzenia:

• tomograf komputerowy o nowatorskim sposobie uzyskiwania obrazów poprzez wykorzystanie stożkowatego kształtu promienia X i bardzo czułego płasko panelowego receptora promieniowania CMOS.

• cyfrowy aparat do zdjęć pantomograficznych z czujnikiem CCD.

Wykorzystanie wiązki stożkowej promieniowania do otrzymywania przekrojów różnych okolic twarzoczaszki zmniejsza od 15 do 20 razy dawkę promieniowania w stosunku do klasycznej tomografii. W zależności od wskazań badanie Gendex 3D może być przeprowadzone w 4 różnych polach obrazowania. Pokrywają one pełen zakres badań w stomatologii od trójwymiarowgo obrazu pojedynczych zębów, obrazów całych łuków zębowych szczęki i żuchwy, aż po obraz całej twarzoczaszki, a także stawów skroniowo – żuchwowych. W związku z tak dużymi możliwościami ma on zastosowanie w endodoncji, protetyce, chirurgii szczękowo – twarzowej, implantologii, ortodoncji, laryngologii.

VATECH PAX i 3D

To radiowizjografia cyfrowa umożliwiająca wykonanie zarówno zdjęć pantomograficznych jak i zdjęć cefalometrycznych w zakresie niezbędnym do aktualnie prowadzonych zabiegów. Od ogólnej profilaktyki do bardziej skomplikowanych działań jak implantacja czy zabiegi chirurgiczne aż po analizę ortodontyczną. Dzięki nowoczesnemu systemowi elektronicznych czujników umieszczonych za kasetą z filmem zostaje rozpoznany profil pacjenta. Koryguje on nastawione parametry tak, aby uzyskać najlepszą równowagę pomiędzy kontrastem a zaciemnieniem zdjęcia. Możliwość doboru dokładnego zasięgu zdjęcia minimalizuje dawkę promieniowania RTG.

RADIOGRAFIA CYFROWA DIGORA

To system wewnątrzustnej radiografii cyfrowej o zmniejszonej dawce promieniowania. Za pomocą niewielkiej płytki – czujnika przenosi się obraz RTG do komputera z najnowszym oprogramowaniem Digora dla Windows 2.5. Proces uzyskania obrazu pozwala na płynną i szybką obsługę, pojawia się on w ciągu kilku sekund na ekranie komputera. Lekarz może precyzyjnie ocenić stan zęba czy tkanek okołozębowych, dokonywać pomiary, oceniać wyniki leczenia w czasie zabiegu u pacjenta przy fotelu bez konieczności przechodzenia do innego pomieszczenia. Jest to konieczny warunek dobrego leczenia szczególnie w endodoncji.

Facebook
Facebook
Facebook
Google Plus
Google Plus
Google Plus