Chirurgia szczękowa

W naszej klinice chirurgia zajmuje ważne miejsce. Posiadamy doskonale wyposażoną salę operacyjną. W sterylnych warunkach możemy przeprowadzić najbardziej skomplikowane zabiegi według sprawdzonych światowych procedur. Ich przebieg może być nagrywany i odtwarzany na ekranie monitora. Rejestry są dołączane do dokumentacji pacjenta.

Zajmujemy się chirurgią schorzeń zębopochodnych np. torbieli, zatrzymanych zębów mądrości, resekcją korzeni, przygotowaniem szczęk do odbudowy protetycznej tzn plastyką wyrostków, odbudową zaników kostnych biomateriałami zastepującymi kość.

Rutynowo stosujemy piezo elektryczne urządzenie do cięcia kości tzw. piezosurgery zapewnia precyzję i pewność operatorowi. Pacjent jest chroniony przed uszkodzeniem tkanek miękkich np. nerwów, naczyń. Odpowiednie chłodzenie przeciwdziała przegrzaniu tkanek. Zajmujemy się chirurgią schorzeń zębopochodnych np. torbieli, zatrzymanych zębów mądrości, resekcją korzeni. Przygotowaniem szczęk do odbudowy protetycznej tzn plastyką wyrostków, odbudową zaników kostnych biomateriałami zastepującymi kość.

Zabieg odbudowy kości stwarza warunki do wszczepienia implantów zębowych przy znacznych zanikach wyrostków zębodołowych. Przygotowujemy miejsce pod implanty zębowe podnosząc dno zatoki szczękowej tzw. sinus lift, czy przeprowadzając tanspozycje nerwu zębodołowego dolnego.

Chirurgia ortognatyczna pozwala pacjentom z wadami morfologicznymi poprawić profil twarzy np. cofnąć żuchwę, ukształtować okolice podnosową czy zlikwidować wystającą bródkę.

Oczywiście efekt końcowy korekty kostnej utrwalany jest stałym aparatem ortodontycznym poprawiającym ustawienie zębów i stabilizującym leczenie chirurgiczne we współpracy ze specjalistą ortodontą. Stosując nacięcia korykotomii przy przesuwanych ortodontycznie zębach pomagamy ortodontom skrócić o połowę czas leczenia aparatami stałymi.

Do wszystkich zabiegów pacjent jest skutecznie znieczulany miejscowo czy ogólnie przez anestezjologa.Stosujemy osłonę antybiotykową szczególnie u pacjentów obciążonych chorobami współistniejącymi. Wspomagamy się hiloterapią czyli schłodzeniem miejsca operacji sprzyja to lepszemu gojeniu. Lasero i ozonoterapia znacznie zmniejsza dolegliwości po zabiegowe.

Dzięki diagnostyce tomografii komputerowej dokładnie możemy zaplanować zakres i przebieg interwencji chirurgicznej biorąc pod uwagę indywidualne warunki anatomiczne. Wszystkie podejmowane kroki mają na celu wytworzenie warunków, w których pacjent poczuje się bezpiecznie a chirurg wykona profesjonalnie zaplanowane zabiegi.
Facebook
Facebook
Facebook
Google Plus
Google Plus
Google Plus