Leczenie

gabin

Planując leczenie, zaczynamy od rozmowy z pacjentem, zbieramy wywiad potwierdzony badaniem przedmiotowym. Na tym etapie konieczne jest wykonanie radiowizjografii, a w uzasadnionych przypadkach tomografii komputerowej. W naszej placówce pracujemy nowoczesnym sprzętem, który jest bezpieczny i spełnia normy Unii Europejskiej.

Dzięki diagnostyce, oceniamy możliwości terapeutyczne; stan uzębienia, ukształtowanie szczęk, przebieg struktur anatomicznych np. nerwów. Można również wykryć obecność zmian chorobotwórczych np. ziarniniaków okołowierzchołkowych, torbieli, złamań korzeni, czy też ocenić poprzednie wyniki leczenia.

Stanowiąc zespół, konsultujemy podejmowane procedury tak, aby uzyskać optymalne rozwiązania poprawiające warunki zgryzowe i estetykę wyglądu. Razem decydujemy jakie dodatkowe badania należałoby wdrożyć.

Często wykonujemy komputerową symulację ewentualnego leczenia, co znacznie ułatwia nam  porozumienie z pacjentem. Na gotowych modelach lub indywidualnych modelach woskowych tzw ‚WAX UP-ach” pokazujemy rodzaj i zasięg wprowadzanych zmian. Pacjent proszony jest o akceptację naszych planów oraz kosztów leczenia. Po takich przygotowaniach przystępujemy do działania. Wszelkie zabiegi przeprowadzamy możliwie bezboleśnie. Dysponujemy aparatem The Wand, komputerowo aplikującym środek znieczulający.

Na życzenie przeprowadzamy zabiegi w znieczuleniu ogólnym lub sedacji.

Możemy uniknąć lub złagodzić dolegliwości bólowe i obrzęki po działaniach chirurgicznych delikatnym chłodzeniem hiloterapią. Hiloterm pozwala zmniejszyć do minimum przyjmowanie środków przeciwbólowych.

Przyjmujemy w systemie na „4 RĘCE”, asystentki biorą czynny udział podczas zabiegów, ściśle współpracując z lekarzem. Wpływa to na sprawność i jakość wykonanej pracy. Nierozerwalną częścią kliniki jest doskonale wyposażona pracownia protetyczna. Technik towarzyszy bezpośrednio w procesie leczenia. Uczestniczy podczas projektowania odbudowy protetycznej, doboru kształtu i koloru uzupełnień protetycznych.

Facebook
Facebook
Facebook
Google Plus
Google Plus
Google Plus